Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Justering i planen för banprojektet

Justering i planen för banprojektet

Justering i planen för banprojektet

Vi hoppas att du följer nyhetsrapporteringen kring banprojektet på vår hemsida. Så här långt har projektet utvecklats enligt plan även om vi stött på utmaningar på vägen som vi har haft möjlighet att hantera löpande.

Under torsdagen har projektgruppen beslutat att justera den ursprungliga planen för att säkerställa att vi håller den totala tidsplanen för delprojekt 1. Planen för det vi bestämt ska genomföras under våren följer plan men vi kommer ändra innehållet i arbete som ska genomföras till hösten och nästa vår samt lägga till en del i nuvarande arbete. Bakgrunden till att vi tvingas till denna justering är främst två:

  1. Brexit ställer det för oss gällande importen av det gräs som ska användas till hålen som planeras att byggas om till hösten dvs nya hål 6 (nuvarande hål 7), 13 (10) och 17 (13).
  2. Arbetskraft för byggnation av golfbanor är en stor brist i hela Europa vilket gör att beskedet nu är att vi inte kan säkerställa att den personal vi behöver till hösten kommer att vara tillgänglig. Något som drabbar fler pågående projekt vi känner till.

Det här innebär att vi kommer att bygga om nya hål 6 och 17 under våren 2022, preliminär start är mitten av april. Nya hål 13 dvs nuvarande hål 10 kommer att byggas om med start lördagen 12 juni. Det får till konsekvens att hålet kommer spelas som ett par 3 hål resten av säsongen med provisoriskt tee till höger nedanför kullen med en längd på ca 140 m från tee 56. Att bygga om detta hål nu möjliggör en naturlig spelordning till våren som gör att våra nya hål kan börja användas enligt plan till våren. Hål 6 kommer att spelas med provisorisk green initialt våren 2022 och nya hål 17 kommer att spelas som vi är van att spela nuvarande hål 13. När greenen för nya hål 17 är spelbar öppnas vårt nya par 5 hål för spel.

Alternativet till ovanstående beslut är att hela projektet skjuts ett år och våra nya hål inte spelas under 2022. För oss i projektgruppen ser vi det som ett väsentligt sämre alternativ. Vi vill göra vad vi kan för att hålla tidsplanen för delprojekt 1. Det är också så att vårt bidrag från Allmänna Arvsfonden skall återrapporteras inom 2 år och vi vill inte riskera att hamna i en situation där vi inte får ta del av bidraget full ut.

Den lösning vi nu har kommit fram till gör att vi under 2021 kommer att spela 18 hål till ordinarie greener men med ett hål med framflyttad tee och därmed som par 3. Under våren 2022 så spelar vi också 18 hål men initialt med ett hål med provisorisk green men vi tar våra nya hål i spel och rangen vänds enligt ursprunglig plan. Positivt är att vi ekonomiskt slipper etableringskostnader för våra långväga arbetare till hösten. Nya hål 13 får dessutom längre tid för tillväxt och därmed minskar risken att det inte kan spelas i starten av säsongen 2022. Höstens arbete med framförallt vändningen av rangen kommer vi att hantera med lokala entreprenörer då specialistkunskapen som våra utländska arbetare besitter främst handlar om byggnation av greenområden.

Vi hoppas att alla medlemmar, partners och gäster har förståelse för vårt beslut, ett så stort projekt som vi driver stöter på problem och försöker hela tiden lösa de utmaningar vi stöter på för att minimera påverkan på spelet.