Banan stängd för säsongen
Receptionen stängd, vi nås på mail och telefon

Veckosummering vecka 23

Veckosummering vecka 23

Veckosummering vecka 23

Ännu en vecka har passerat i projektet och tiden verkligen flyger fram. Massor av logistiska frågor som ska lösas varje dag för att material och maskiner som behövs ska finnas på plats i rätt tid. Maskiner som står oanvända kostar pengar så det jobbar vi kontinuerligt med att undvika.

Igår lördag började så arbetet med det femte greenområdet, green 13, som kommer byggas den här perioden. I justeringen av genomförandeplanen så ingår att vi kommer ha banbyggarna på plats till mitten av juli till skillnad från månadsskiftet juni/juli som sagts tidigare. I slutet av kommande vecka anländer de som bygger bevattningsanläggningen, bunkrar och ser till att såbädd kommer på plats med rätt utformning. Jag hoppar att du sett att vi söker boende för dessa arbetare, de är borta hemifrån i ca 10 månader per år så de undviker gärna hotell så vi hoppas att vi gemensamt kan hjälpas åt att hitta en annan lösning.

Vi räknar med att alla fem greenområden är formade på det sätt de ska se ut och godkänns av Pierre Fulke vid hans besök i slutet av veckan, därmed är de i så fall klara för nästa steg i byggnationen. Statusen just nu för de olika delarna är:

  • Hål 4 är avtäckt och under veckan påbörjas formningen av greenområdet. Dammkanten ska finjusteras innan dammen är klar. Eventuellt kommer vi justera utformningen på dammen något beroende på hur det ser ut när green 4 tar form. Eftersom vi inte bygger en ny green från början så räknar vi med att arbetet kommer gå ganska fort.
  • Hål 9 har redan börjat fått sin dränering och därefter ska bevattningsanläggningen installeras och dräneringsgrus fyllas på. Här har vi kommit klart längst, nästa steg kommer att vara att bygga den bunker som kommer ligga på höger sida i spelriktningen. Det ska bli väldigt spännande se den nya bunkerutformningen växa fram.
  • Hål 10, här har vi ungefär samma status som hål 4. Området är avtäckt och vi räknar med att greenområdets utformning är klart i slutet av kommande vecka.
  • Hål 13, efter förändringen av genomförandeplanen så täcktes greenen av under lördagen och imorgon måndag så kommer sprängarna tillbaka för att sänka främre delen av området några dm så vi får en mer plan yta att bygga greenen på. Här spelar vi alltså från en provisorisk tee som ett par 3 hål till ordinarie green, så kommer det att vara säsongen ut.
  • Hål 14, här är utformningen i slutfasen. Berget har ställt till det för oss en del och även här behöver sprängarna ta bort några klippor på måndag som sticker upp på fel plats. Utformningen är sannolikt klar under måndag eftermiddag och hålet är därmed även det klart för nästa steg.

När allt är klart med bunkrar, dränering och bevattning fylls hela ytorna med ca 3 dm såbädd där vi sedan sår gräset som står på tillväxt under resten av sommaren. Här är det viktigt att det är rätt blandning för att såbädden ska hålla rätt fuktighet och dräneringsförmåga så gräset mår bra över tid.