BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Tävlings­bestämmerlser

Se kommande tävlingar

Tävlings­bestämmerlser

Se kommande tävlingar

Tävlingsbestämmerlser gäller from 2011 beslutad i TK 2009-11-16

Regler Samtliga tävlingar spelas enligt ”regler för golfspel”,

Spel- och tävlingshandboken och klubbens lokala regler.

Anmälan till tävling Anmälan ska göras via terminalen i klubbhuset eller via www.golf.se

Avanmälan ska göras innan lottning sker, normalt i anslutning till anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare ska spelaren betala startavgiften innan start medges i kommande tävlingar. Avanmälan görs tävlingsledaren. Telefonnummer hittas på golf.se under respektive tävlings information.

Efteranmälan Tävlingsledningen för respektive tävling beslutar om och hur efteranmälningar ska beaktas vid lottning.

Uteblivande från tävling Timrå, Sundsvall och Öjestrand har gemensamt kommit överens om följande: Spelare som anmält sig till tävling och därefter uteblir från deltagande ska senast i samband med första starttid aktuell tävlingsdag meddela tävlingsledning och ange giltigt frånvaroskäl. Om giltigt skäl inte finns eller besked inte lämnas enligt ovan kommer spelaren automatiskt att bli avstängd från allt tävlingsspel i 14 dagar. Full anmälningsavgift ska också erläggas i efterhand och före nästa tävlingsdeltagande. Arrangerande klubb informerar spelaren brevledes med kopia till hemmaklubben. Avstängningen gäller också tävlingar på alla tre klubbarna. Detta meddelas via mail till den tredje klubben.

Handicapändringar Det är spelarens ansvar att handicapet (hcp) i GIT är det rätta. Om det inte är rätt hcp ska spelaren korrigera hcp. Efter officiell tävling förs hcp-förändringar in automatiskt. I andra fall ska spelare och markör registrera resultatet i terminalen.

Tävlingsstart Anmälan i tävlingsexpeditionen ska ske senast 30 min före start för att betala startavgift och hämta ut scorekort. Vid par- och lagtävlingar ska anmälan och betalning göras av en i laget eller utsedd lagkapten. HCP-förändringar måste vara inregistrerade i registret enligt ovan innan scorekortet lämnas ut! Senast 5 min före start ska spelaren befinna sig vid första Tee.

Prisutdelning Prisutdelning sker – om inte annat anges – snarast möjligt efter att sista boll i resp klass kommit in. Pris vid tävling ska tas emot personligen. I annat fall går priset till nästa tävlande i resultatlistan. Tävlingsresultatet påverkas inte. Finns inte tillräckligt med tävlande närvarande vid prisutdelningen för att alla priser ska finna sina innehavare går överblivna priser till TK:s prispott för framtida tävlingar.

Matchtävlingar Båda sidor har lika stort ansvar för att matchen kommer till stånd inom angiven tid. Vid för sent genomförd match riskerar båda sidor att bli diskvalificerade. Anstånd ska begäras hos tävlingsledningen. Därefter kan tävlingsledningen bestämma dag och tid. Om bara en spelare då står på Tee förklaras den som vinnare.

Klassindelningar A – 12,4 B 12,5 – 22,4 C 22,5 – 36+ U Ungdom upp till 14 år Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid tävling justera klassindelningen för att uppnå jämnstora klasser.

Anmälningsavgift Tävlingsavgift 200 kr/person 

Tävlingsgreenfee 250 kr/gäst – junior 150 kr/gäst

Våra HIO Partners

Sundsvalls Golfklubb bild- Centralen logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Contractor logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Nisses logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Wangeskog Alt logotyp RGB Orange 002
Sundsvalls Golfklubb bild- Byggbitben logga i bild till tackkort
Sundsvalls Golfklubb bild- EasyPartner logo liggande RGB sundsvall