BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Banprojekt

   All information gällande banprojektet

Banprojekt

All information gällande banprojektet

Nyheter om banprojektet

Om Projektet

2021-03-16 fattade Sundsvalls Golfklubbs föreningsstämma ett historiskt beslut. På föreningsstämman närvarade ca 20 % av klubbens röstberättigade medlemmar vilket är en rekordnotering för en föreningsstämma. 90 % av rösterna föll på att vi ska starta upp ett ombyggnadsprojekt för vår bana.

Det är länge sedan klubben beslutade om en så stor investering i vår viktigaste tillgång. Något som vi förhoppningsvis kommer få glädjas åt i många generationer framöver. 

På den här sidan kommer vi att samla den information vi har om projektet. Om du saknar något så maila gärna till [email protected] så kommer vi fortsätta att bygga ut sidan med ytterligare information.

Fokus i framtagande av denna masterplan har legat på:

 • Spelsäkerhet
 • Spelupplevelse
 • Bygga tee som passar alla HCP grupper beroende på slaglängd
 • Kunna fortsätta våran juniorsatsning och övrig träningsverksamhet
 • Om möjligt ansluta hål 9 till klubbhuset
 • 18 hål spelbara under ombyggnaden
 • Värna om dagens närhet till range och övrigt runt klubbhuset
 • Förbättra träningsområden

I detta alternativ ser vi att fördelarna överväger nackdelarna som finns med alla förslag och vi skapar möjlighet att fortsätta utveckla vår verksamhet för att även i framtiden ha ett starkt erbjudande till medlemmar, gäster och partners.

Se den detaljerade kartbilden över vår framtida bana här: SundsvallsGK-Masterplan-20200809

Vilka jobbar med projektet från klubbens sida

 • Mikael Sandberg
 • Leif Naurin
 • Anton Åman
 • Lucas Åman
 • Stefan Johansson
 • Svante Berggren

Om det är något du undrar så ta gärna kontakt med någon av dessa personer så försöker vi svara på dina frågor.

Vi är tacksamma för all frågor och kommer också löpande uppdatera Vanliga frågor (FAQ) på sidan så att andra får ta del av dina frågor. Det finns säkert fler som undrar samma sak. Det är mycket bra om vi kan undvika ryktesspridning genom egna spekulationer så låtas hjälpas åt med detta.

Den grova tidsplanen

I projektet så har vi en grov plan men med tanke på hur många som är involverade och att väder kan spela roll för tidsplanen så kommer den säkert löpande anpassas. Vad som händer närmare i tid är lättare att veta mer exakt medan vad som händer om ett år är svårare så klart. Men ungefär så här är planen nu.

Mars – April 2021
Förbredelse
Mitten av mars till mitten av april så förbereds inför den kommande grovplaneringen.
Mars – April 2021
April – Maj 2021
Grovplanering för nya hål
Under mitten av april till mitten av maj så grovplaneras de fyra nya hål som ska byggas (nya hål 4, 9, 10 och 14).
April – Maj 2021
Maj – Juni 2021
Byggnation
Från mitten av maj till mitten av juni så kommer vi ha den personal som bygger hålen på plats, när de lämnar är hålen klara och ska stå på tillväxt under sommaren efter att gräset är sått.
Maj – Juni 2021
Hösten 2021
Rangen vänder
Till hösten så skall rangen stängas och arbetet med att vända den åt andra hållet börjar. Även nya ska byggas (hål 6, 13 och 17).
Hösten 2021
Våren 2022
Öppning
Våren 2022 öppnas dessa hål för spel och på rangen slår vi ut över tidigare 17 och 18. Starten kommer bero på hur snäll våren är mot oss.
Våren 2022

Dokument

Här finns kopplade dokument till projektet som är av intresse för klubbens medlemmar.

Dessa filer är ganska stora.
Ibland kräver de tid att ladda.

Här hittar du en detaljerad pdf-bild över den plan vi har för banans utveckling, denna plan var underlag för föreningsstämmans beslut 16 mars 2021.

I det löpande arbetet med projektet så justeras detaljer i planen och här hittar du den senaste versionen.

Här hittar du en ”populärversion” av Masterplanen som är lättare att läsa och förstå hur det kommer att se ut i slutändan. I projektet så förändras kontinuerligt detaljer eftersom arbetet går framåt, det kan handla om en green som flyttas några meter eller en bunker som kommer till eller försvinner. Dvs inga stora förändringar men värt att känna till. Orsaken är att när vi jobbar med utformningen av våra hål så anpassar vi efter verkligheten istället för att strikt följa den ritning som finns för att uppnå bästa möjliga resultat. Det här är samma bild som kommer finnas på väggen till kansliet inom kort.

OBS! Filen är ganska stor (13,5 mb) så det kan ta lite tid att tanka ner den. För bästa upplevelse kan det vara bra att spara en egen version på din dator eller surfplatta och öppna den i Adobe Acrobat, då verkar det fungera bäst.


Här hittar du den beskrivning som finns för genomförandet av banutvecklingsprojektet. Dokumentet togs fram som underlag inför föreningsstämman den 16 mars 2021 där beslut om genomförande av planen fattades.

Vanliga frågor (FAQ)

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna om banprojektet. Om du saknar någon fråga som du tycker ska besvaras här så maila till [email protected] så kommer vi fylla på listan eftersom.

Den befintliga master planen togs fram 2009, den har vi jobbat utifrån och genomfört många av de beskrivna förbättringarna (exempelvis byggt om några greener och förbättrat säkerheten) och andra förändringar har avförts. Utvecklingen går framåt inom alla områden som handlar om golf – allt från banskötsel, miljöaspekter, utformning, spelbarhet för medlemmar osv. För att fortsätta vara en attraktiv klubb för medlemmar och gäster så behöver vi en ny plan för banan som blickar framåt.
Enligt den plan som beslutades 16 mars 2021 så har vi delat upp projektet i två delar. I den första delen som är detaljplanerad så kommer vi kunna spela 18 hål under ombyggnationen. Kortare perioder kan det blir aktuellt med provisoriska greener, annorlunda hål-ordning eller andra tillfälliga lösningar. Vädret kommer styra gräsets tillväxt och kan påverka den tänkta planen.
I genomförande för del 1 så kommer inte medlemsavgifterna att höjas med anledning av banprojektet. Vad föreningsstämman beslutar inför del två är inget som går att uttala sig om i dagsläget. Generellt så gäller att om vi kan stärka vår finansiering på ett eller annat sätt så kan projektet genomföras snabbare.
Vi har valt att dela upp ombyggnationen i två delar. I del ett så kommer nya hål 4, 6, 9, 10, 13, 14 och 17 att byggas om eller byggas nya, sedan tidigare är hål 2 & 3 ombyggda. Till del två så ska styrelsen ta fram en plan för resterande ombyggnationer av banan. Den planen ska beslutas på en framtida föreningsstämma och kommer anpassas efter vad som är genomförbart, praktiskt och ekonomiskt. Vi vill nog alla att det inte blir ett utdraget projekt så vi alla tillsammans bör fundera på hur vi kan hjälpa till för att det ska kunna genomföras så snabbt som möjligt.
Ja det går rent praktiskt att göra, i processen fram till det nu fattade beslutet så har det framkommit ett tydligt önskemål från medlemmarna om att kunna spela 18 hål hela tiden, utifrån det så är projektet uppdelat i två delar och kommer därmed ta något längre tid.
Ja, det går att göra men enligt banarkitekten blir den lösningen inte lika bra. Den bästa lösningen är en bana med par 70. Vi har ett trångt markområde där det är svårt att förlänga banan på ett sätt som också blir bra. Vi har valt att prioritera en rolig bana med bra design före att uppnå par 71.
I del ett kommer projektet i huvudsak att finansieras via eget kassaflödet, försäljning av tomter och lån från banken. Arbetet med att söka finansiering fortsätter och hittar vi andra finansieringskällor så har vi möjlighet att genomföra projektet snabbare, förbättra projektet ytterligare eller minska extern finansiering.
Det befintliga träningsområdet behålls som det är och kommer att få närhet till range och övningsområde vilket gör att träningsytor håller ihop på ett bättre sätt. Hål 5b blir inte kvar som träningsyta, där kommer nya hål 4 att byggas.
Planen är att vi vänder på den så befintliga hål 17 och 18 blir range. Den kommer kunna användas från båda hållen samt ha plats för ungefär det dubbla antalet rangemattor, rangens längd kommer vara drygt 300 m.
Bansträckningen görs om så man kommer tillbaka till klubbhusområdet och restaurang efter nio hål så det behövs inte någon kiosk där den är idag. Den befintliga byggnaden och kioskområdet kommer rivas och återställas.
Vi har startat vårt arbete med att tänka fritt för att få med alla möjliga alternativ. Den stora planen har sedan ”kokats ner” till det viktigaste där vi tar hand om våra säkerhetsrisker, åtgärdar designbrister på vissa hål, bygger en ny range anpassad efter våra behov och inte minst planerar för behovet av ombyggnation av greenområden och bunkrar som på kort eller något längre sikt är i stort behov av renovering. Banan är byggd med gammal teknik och är nu snart 70 år gammal. Skulle vi minska ytterligare på vårt projekt skulle det innebära att de flesta av våra problem kommer finnas kvar och vi har därmed inte tagit ansvar för Sundsvalls Golfklubbs bana på lång sikt.
Ja men att inte göra något är egentligen inte ett realistiskt alternativ.

Greenerna behöver åtgärdas, de blir sakta sämre och sämre då de är gamla och byggda på gammalt vis. Med nya miljökrav så får vi mindre verktyg för att hantera sjukdomar i gräs i framtiden. Vi har några allavarliga säkertsrisker främst kring rangen som måste åtgärdas. Om vi vill åtgärda det så blir det ett pussel att få ihop allt med vår begränsade yta. Man kan göra något lite här och där så det får bli som det blir men det är ett kortsiktigt val som inte är bra långsiktigt. Alternativt så gör vi något som blir riktigt bra. Masterplanen visar förslag på något som kan bli riktigt bra!
Det bedömer vi inte som ett bra alternativ för framtiden då befintlig placering inte ger utrymme för förlängning/utökning av platser. Se tidigare fråga.
Banarkitekten har tittat på olika alternativ men detta är det bästa förslaget. Klubbhus, träningsområden och range samlat och med hål 1 och 18 nära. Vi har en unik möjlighet att hålla ihop allt kring klubbhuset för att skapa liv, rörelse och klubbkänsla, det ska vi vårda och utveckla. Slutligen skulle ett alternativ med att bygga ett nytt klubbhus bli mycket dyrt.
Ja, hela banan ses över, tex dränering, dressning. När vi byter ut material görs modernisering som underlättar banskötsel, vi kommer att återanvända material så mycket som möjligt.
Ja absolut! Stefan Johansson, Anton Åhman, Lucas Åman Andreas Martinez, Niclas Olofsson, Svante Berggren och Mikael Sandberg har varit med från klubben. Sedan 1 april 2020 när Leif Naurin tillträdde som klubbchef så har han ersatt Niclas Olofsson i detta arbete. Styrelsen som helhet har också varit delaktig i arbetet.
Vi hoppas verkligen att våra medlemmar stannar kvar i en klubb som satsar för framtiden! Vi har en plan för att kunna spela 18 hål under byggtiden och vi kommer få en anläggning i topp, att många väljer att byta klubb i det läget är inget som känns rimligt. Vid omröstningen på föreningsstämman så deltog ca 20 % av alla medlemmar (vilket är rekordmånga för en föreningsstämma) och ca 90 % av de som deltog röstade för att vi ska genomföra vår plan. Stödet från medlemmarna är därmed mycket tydligt och enat. Tillsammans kan vi nu göra detta till en stor framgång för klubben som vi kommer minnas under många år.
Föreningsstämman fattade beslut 16 mars 2021 att uppdra åt styrelsen och klubbledning att starta upp del ett av projektet är därefter börja planeringen för del två.

Våra HIO Partners

Sundsvalls Golfklubb bild- Centralen logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Contractor logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Nisses logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Wangeskog Alt logotyp RGB Orange 002
Sundsvalls Golfklubb bild- Byggbitben logga i bild till tackkort
Sundsvalls Golfklubb bild- EasyPartner logo liggande RGB sundsvall