Banan stängd för säsongen
Receptionen stängd, vi nås på mail och telefon

Veckosummering vecka 22

Veckosummering vecka 22

Veckosummering vecka 22

Tiden rinner fort iväg och den här veckan har det verkligen hänt mycket. Först och främst det glädjande beskedet från Allmänna Arvsfonden men också nu när banbyggarna är på plats så växer golfhålen fram. Vid greenområdet på hål 9 har vi hittat 3 bergsknallar som behöver sprängas bort de de annars sticker upp i greenen eller i greenbunkern som blir till höger om greenen. Likaså visade sig tee för nuvarande hål 11 bestå av en stor bergsknalle, vi hoppades att det skulle vara större stenar men anade att det kunde vara så som det visade sig när vi började gräva. Under måndagen så kommer bergsprängaren till klubben för att åtgärda dessa problem. Vid nuvarande green 10 och tee 11 kan det innebära att vi behöver ta ut ett skyddsavstånd vid själva sprängningen som in sin tur kan påverka spelet under en kort tid.

För den som undrar kring dammen så har vi börjat fylla den men avvaktar med att slutföra fyllningen för dammkanten ska ”fixas till”, som den är nu så är den grovt formad bara så där är det lite finish kvar innan kanten är klar.

Statusen för de olika nya hålen just nu:

  • 4:an är utmärkt med en käpp för bakre tee, greenområdet är avtäckt från vegetation och mitten av green är utmärkt med en käpp
  • 9:an är i princip färdigformad. Bergsknallarna måste bort och sen är det utfyllnad med dräneringslager och såbädd över hela området. Självklart ska det dit dränering, sprinklers, brunnar och annat smått och gott
  • 10:an är där det hänt minst, mitten på green är utmärkt så det kan ni se. Tee kommer placeras på rangen ungefär där skylten ”Midnet” är placerad
  • 14 där vi nu måste ordna med det berg som ligger i framkant på green, området är helt avtäckt från vegetation och tee och greenområde är utmärkt med käppar

Det blir säkert en spännande vecka till veckan också, dels att se hur mycket sprängsten det blir men nu när arbetslaget är på plats så händer det mycket hela tiden. På torsdag är Pierre på plats igen för att följa upp arbetet så det blir enligt hans tanke.