BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Veckosummering vecka 18

Veckosummering vecka 18

Veckosummering vecka 18

Ytterligare en vecka av intensivt arbete på klubben har passerat. Avtäckningen av området på berget är slutfört och som ni såg har vi sprängt bort berg. Sprängningsarbetet tog hela veckan och totalt har vi producerat ca 500 kubikmeter sprängsten som sedan transporterats ner nedanför nätet på rangen. Man kan fråga sig vad vi ska göra med 500 kbm sprängsten? Tanken just nu är att det ska användas till att stensätta dammarna. I första hand till dammen vid nya 10:ans greenområde. Se exempelbild nedan så förstår ni bättre hur det kommer se ut. Löpande dyker det upp många små och stora frågor som måste lösas. Ett exempel är sprängstenen men det kan också handla om var vi kan köpa vägtrummor till bästa pris, hur en damm ska utformas, vilka träd som ska sparas vid avverkning och mycket mer, det är en spännande men också en mycket intensiv period som kräver tid av alla inblandade men också en god kommunikation så alla är uppdaterade om aktuell status. Klubbens projektgrupp har löpande kontakt inom gruppen men också med Adam och Pierre, vi har också veckovisa byggmöten för att säkerställa att vi har en gemensam bild hela tiden.

Sundsvalls Golfklubb bild- Sundsvalls golfklubb golfbana bygge bild6
Exempelbild på stensättningen av dammarna. Det här kommer hålla i många år!

På tal om dammar så kommer det bli en förändring i utformningen av nya hål nr 4 där det kommer anläggas en damm mellan 3:an och 4:an. Det är ett beslut som fattats för att dels förbättra utformningen av nämnda hål men också för att vi bedömer det lämpligast att hämta material till grundläggningen av hål nr 9 från detta område. På området har därför avverkats björkar som annars hamnar i dammen eller för nära dammen eller greenen. För dig som är nyfiken så är dammens område utmärkt med käppar. Under morgondagen 10/5 kommer grävningarna starta och massor börja transporteras. Vi kommer ha 2 st grävare och 2-3 minidumprar på plats för det arbetet. Björkarna avverkades under gårdagen (lördag) så nu är området klart för att börja grävas ut av maskinerna.

Sundsvalls Golfklubb bild- Sundsvalls golfklubb golfbana bygge bild8
Pinnarna markerar utkanten av dammen som kommer anläggas mellan hål 3 och 4.

Under några veckor har vi haft en skotare och skördare på plats. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom förarna haft annat för sig. De har med andra ord inte avverkat under hela sin tid de varit på plats. Det sista som har hänt är björkarna enligt ovan och att platsen för de blivande tomterna har avverkats. För den här gången är det nu färdigt med avverkningar. Det ser med andra ord annorlunda ut numera när du kör in mot golfbanan. Här kommer vi gräva en mindre kontrollgrop tillsammans med Länsstyrelsen. De tror inte själv att de ska hitta något men vill för säkerhets skull kontrollera området innan vi vi går vidare med avstyckning och försäljning av tomterna. Provgropen kommer att grävas inom den närmaste tiden om ni undrar varför det även grävs där.

Sundsvalls Golfklubb bild- Sundsvalls golfklubb golfbana bygge bild9
Tomtområdet är avverkat och vi fortsätter arbetet med avstyckning och försäljning

Nästa steg utöver det som vi redan berättat om är att området för nya hål 14 kommer att börja avtäckas från markvegetation. Vi ska även schakta massor för att ta bort gamla tee 11 och den kant som finns ner mot nya greenytan. Prio just nu är arbetet på hål 9 men så snart någon maskin blir tillgänglig finns mer arbete att tag i.

Enligt vad vi tidigare meddelat så var planen att det arbetslag som ska bygga våra golfhål skulle komma till klubben den 17 maj. Vi har nu fått den första förseningen då de inte är riktigt klara med nuvarande arbete. Vi räknar därför med att de anländer i början på juni. Vår bedömning är att det inte kommer innebära någon försening för projektet. De nya hålen har ändå tillräckligt med tid på sig för tillväxt under resterande del av sommaren. Vi kan möjligen få störningar med spelet på nuvarande hål 13 när nya hål 10 ska byggas. Sannolikt kommer vi under den tiden spela hål 13 från en provisorisk tee eller nuvarande tee 47. Normalt pågår byggnationen på en green under ca 1-2 veckor. Att ett så stort projekt som vi nu driver inte innehåller förseningar eller inte på något sätt stör vår verksamhet är inte möjligt men det viktigaste är att denna försening inte kommer påverka slutförande av etapp 1.