Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Hålskiss hål nr 9

Hålskiss hål nr 9

Hålskiss hål nr 9

Vi rivstartar veckan med att visa den skiss som just nu gäller för utformningen av hål nr 9. Utifrån hur arbetet fortskrider så kan det ändras men i det stora hela så kommer det se ut så här. Den slutgiltiga utformningen bestäms när banbyggarna är på plats och bygger. Att rita något på en ritning är en sak men när det utformas i verkligheten är något annat, det är först då det blir tydligt vad som blir bra och om vi måste justera något. Tydligen så är det i den här delen av arbetet som själva hantverket sker. Att som erfaren byggare av golfhål kunna se hur det ser ut och hur det blir ett bra golfhål kräver stor erfarenhet. Hålet kommer spelas ca 4 meter uppför (siffrorna på bilden är höjdangivelser).

Sundsvalls Golfklubb bild- Skiss karta Hal 9 Sundsvalls golf klubb
Aktuell skiss över hål nr 9, 2021-05-10