BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Design av golfhål

Design av golfhål

Design av golfhål

Den här gången tänkte jag beskriva ett exempel om hur vi tänker kring utformningen av designen på banan.

Som de flesta känner till är det besvärligt att hamna till höger på hål 3. Det kostar oftast ett slag eftersom du behöver spela fram dig. Ett sånt hinder styr spelet till vänster på fairway på hål 3. Det i sin tur ökar risken att hamna på hål 1.

Samma typ av styrning finns på hål 1 där bunkrarna till vänster styr spelet till höger på fairway. Det här kommer bli ett problem under nästa år när rangen är flyttad till hål 17/18 och rangen då kommer vara out-of-bounds (markerad med en vit linje på bilden).

Vi vill nu i den nya designen styra spelet på de båda hålen enligt pilarna på bilden. Dvs mer till vänster på hål 1 för att ge mer utrymme för att inte hamna out-of-bounds och mer till höger i spelriktningen på hål 3 för att hålla isär hålens spel så mycket det går. På hål 1 innebär det att det kommer komma till en bunker på höger sida (i hörnet vid träden) och bunkrarna försvinner till vänster och där blir det istället fairway för att göra det trevligare och lättare att spela den vägen och hålla sig till vänster. På hål 3 har 3 stora träd ”vid hörnet” på höger sida försvunnit för att det inte ska vara så besvärligt att ligga till höger. Borttagandet av träden på 3:an är den första förändringen som införs på banan som är direkt kopplad till den plan vi beslutade om i mars.

På bilden ser du även utformningen av den nya dammen mellan 3:an och blivande 4:an. Orsaken till att det från ursprungsritningen har ändrats där det tidigare varit ett dike är att vi dels vill använda massorna som grundläggning på nya hål 9. Vi tycker också att det kommer bli en finare inramning kring hålen och slutligen ökar säkerheten för utslag från hål 3 mot hål 4. Som jag nämnt tidigare så är skisserna preliminära tills våra banbyggare från Skottland är på plats, då sker hantverket som gör att detaljer kan förändras för att förbättra slutresultatet.

Sundsvalls Golfklubb bild- Sundsvalls golfklubb plan Hal 1 3 4