Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Veckosummering vecka 20

Veckosummering vecka 20

Veckosummering vecka 20

Även denna vecka har fokuset i arbetet varit att gräva dammen vid 3:an och flytta massorna upp till nya 9:an på berget. Arbetet flyter på enligt plan men det är många lass jord som ska flyttas så det är ett omfattande arbete. Statusen just nu ser ni på bilderna nedan. Vi börjar helt klart närma oss slutet på denna del och tror att det slutförs under början eller mitten av veckan. Eftersom den sista delen som ska göras är på sidan mot hål 3 kommer vi av säkerhetsskäl spela hål nr 3 som ett par 3 till arbetet är klart dvs under några dagar i början av vecka 21. Vi vill inte utsätta entreprenörens personal för några risker.

Som vi tidigare beskrivit så kommer projektet från tid till annan att påverka hur vår bana spelas. Tex som jag skrev om hål 3 ovan. Något som är mer bestående är att hål 11 kommer gällande tee 56 spelas på samma teeområde som tee 47. Nästa steg efter dammbygget är att förbereda ytan för nya hål 14 och det innebär att den bakre teeytan för hål 11 kommer att schaktas ut ner mot älven.

Sundsvalls Golfklubb bild- Sundsvalls golfklubb bygge nya hal

SCHAKTNING PÅ NYA HÅL 14

Från greenytan på nuvarande hål 10 och ner mot vattnet ska marken jämnas ut och den branta kanten som nu finns ska tas bort. Nuvarande tee 11 kommer därför inte kunna användas när arbetet startar och till hål nr 14 tas i spel dvs våren/sommaren 2022. Hål 11 spelas därmed med framflyttad tee.

Slutligen vill jag uppmana att du löpande läser de tillfälliga lokala regler som kommer att användas under byggtiden. De kommer att anpassas för de situationer som uppstår särskilt under den intensiva byggtid vi nu har under juni och någon vecka in i juli, därefter kommer justeringarna vara mer bestående eftersom projektet då går in i en fas där vårens arbete ska sås med gräs och sedan stå på tillväxt. Då kommer vi inte ha arbeten som pågår och maskiner på banan på samma sätt som under uppstarten av säsongen. Om du håller dig uppdaterad om de tillfälliga lokala reglerna har du oftast möjlighet att få lättnad utan plikt, gör du fel så kan det istället kosta dig pliktslag. Här finns det alltså slag att tjäna genom att vara påläst. Lycka till när du får chansen att göra hemmapremiär på Sundsvalls GK!