Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Besök av Länsstyrelsen

Besök av Länsstyrelsen

Besök av Länsstyrelsen

Om du funderat på vad som händer på området där de nya tomterna ska styckas av så har Länsstyrelsen varit på besök för att gräva och se om de kan hitta något från förr i tiden. Vi har inte fått den slutliga återrapporteringen än, en gammal uppeldad säng var det mest spektakulära som de nämnde men vi avvaktar slutrapporten så får vi se vad den säger. Sannolikt dyker den upp inom någon vecka och då kan förhoppningsvis vi ta nästa steg med stadsbyggnadskontoret för att färdigställa avstyckningarna.