BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Veckosummering vecka 17

Veckosummering vecka 17

Veckosummering vecka 17

Veckan på klubben har rullat på enligt plan. Avtäckningen av hål 9 har varit i fokus hela veckan och nu är det i princip klart. I slutet av veckan var Pierre Fulke på plats för att se hur arbetet flyter på och även märka ut yttre gränsen för den nya greenen samt mitten av greenen. Även utgångshöjden är utmätt så vi vet hur mycket berg som ska sprängas bort för att komma ner till den nivå vi börjar på för att bygga upp greenen på korrekt sätt. Nästa vecka avslutas avtäckningen av nya hål 9, schaktning av massor vid nya hål 14 påbörjas och en del sprängning ska göras för att ta bort berg som inte ligger riktigt där vi vill. Vi börjar förmodligen att gräva ut dammarna och transportera de massorna upp på berget, de ska utgöra massor för grovplaneringen. Som det ser ut nu så håller vi tidsplanen och planen att arbetslaget som bygger hålen kommer 17/5 kvarstår.