Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Veckosummering vecka 16

Veckosummering vecka 16

Veckosummering vecka 16

Här kommer veckans sista korta uppdatering. I början av veckan var det stor aktivitet kring avverkningen, tyvärr har det varit lite stilla i slutet av veckan så fortfarande ska det gallras en del kring hål 9 samt röjas lite på några andra platser tex kring området för de tilltänkta tomterna. Idag kom den första grävmaskinen på plats och till veckan kör de igång att avtäcka all markvegetation på nya hål 9 samt påbörja schaktning vid nya hål 14.

Nu kommer grävmaskinerna