Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Vad händer under våren

Vad händer under våren

Vad händer under våren

Här kommer den första nyhetsuppdateringen kring banprojektet. Vad händer nu den närmaste tiden?

Det första är att Pierre Fulke och Adam Mednickson besöker klubben den 14-15 april. De kommer då sätta ramarna för den första delen i arbetet så att vi kan jobba på med lokala entreprenörer inledningsvis

Det som ska göras är:

  • märka ut för utgrävningen av dammen mellan nuvarande hål 4 och 5
  • märka ut för utgrävningen av dammen vid nya hål 10 (nedanför nuvarande rangen)
  • förbereda för avverkningen vid nya hål 9 (på berget ovanför övre parkeringen)

Under vecka 16 kommer sedan avverkning och grävningar att genomföras. Massorna från dammarna ska köras upp på berget för att jämna ut området och förbereda inför finplanering av det nya hålet som sker i början av sommaren.

Nästa statusrapport kommer att ske under vecka 16 då vi hoppas kunna återkomma med bilder kring vad som hänt