BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Statusuppdatering banprojektet

Statusuppdatering banprojektet

Statusuppdatering banprojektet

Nu är den första säsongen slut där vi äntligen har fått uppleva de förändringar som vi jobbat för så länge. Mottagandet av de nya hålen och vårt nya klubbhusområde har varit mycket positivt från gäster och medlemmar. Klubbens organisation med styrelse och klubbledning har parallellt med ordinarie verksamhet och pågående arbeten i projektet arbetat med planen framåt. Den stora investeringen och de avgörande förändringarna med helt nya hål, ny bansträckning, ny range och nytt klubbhusområde är nu genomförda. Tack vare att vi valt att prioritera dessa förändringar har vi nu möjlighet att fortsätta utvecklingen av vår anläggning i den takt vi har resurser och kapacitet.

Den vanligaste funderingar är när vi kommer ta nästa steg och vilka steg det blir. Vi är många som vill se banan utvecklas på det sätt vi nu har påbörjat. Vi har medvetet valt att avvakta, främst av 3 orsaker:

  1. Vi vill stanna upp och reflektera över hur alla förändringar har blivit. Finns det saker som nu när det är på plats behöver förändras eller förbättras?
  2. Klubbens organisation har under ombyggnationen som startade 2021 och intensifierades under våren 2022 varit mycket hårt ansträngd. Vi är organiserade och dimensionerade utifrån en normal verksamhet vilket i sig kan vara mycket intensivt under perioder och särskilt under våren. Organisationen har helt enkelt behövt välförtjänt vila och få möjlighet att fokusera på den ordinarie verksamheten.
  3. En så omfattande ombyggnation som vi genomfört kostar så klart en hel del pengar och därmed har vi också stannat upp för att summera ihop investeringen och säkerställa klubbens ekonomi långsiktigt.


Nedan beskriver vi de områden som vi ser som mest prioriterade, eftersom vi just nu jobbar med planeringen så är det svårt att säga exakt när de olika delarna kommer att genomföras.

Klubbhusområdet
Här är nästa steg att fortsätta med detaljer kring klubbhuset. Området ska kompletteras med bänkar, planteringar och annat för att göra det så trivsamt som möjligt. Vi kommer nästa sommar också få möjlighet att träna på vår nya träningsgreen och studion slutförs inom kort så att vi kan få lektioner av vår pro på ett riktigt bra sätt. Ute på rangen kommer vi att sätta upp mål så att du har något att sikta på när du tränar.

Hål 1/3
Landningsområdet mellan hål 1 och hål 3 kommer att göras om till fairway. Här vill vi underlätta och snabba upp spelet genom att skapa ett område som blir mer spelbart än tidigare. Det är vanligt att hamna där eftersom många vill undvika out-of-bounds till höger om hål 1 (rangen).

Hål 5/6 (nuvarande 7/8)
Entreprenören som bygger husen på de tomter vi sålde under 2021 har valt att ta ner alla träd som gränsar mot golfbanan och därmed är det viktigt för oss att prioritera ombyggnationen av nuvarande 8:an (blir i den slutliga bansträckningen hål nr 6). Här har vi sedan tidigare en tanke att skapa ett hål med dogleg som gör att spelet styrs bort från tomtområdet. Som en följd av det så flyttas hela nuvarande hål 7 (blivande hål 5) bakåt. Därmed kan greenen backas bakåt och frigöra utrymme för tee och spellinje för blivande hål 6. Se skissen från Pierre Fulke så hoppas vi att bilden klarnar hur det är tänkt.

Sundsvalls Golfklubb bild- image 1

Hål 8 (nuvarande hål 5)

Sundsvalls Golfklubb bild- image

Här kommer vi under hösten fylla igen diket för att förenkla utslaget. Vi avvaktar att marken ska frysa för att minska skadorna efter maskinerna innan vi genomför förändringen. Det här kommer vara en uppskattad åtgärd som underlättar hålet främst för de som slår kort och som då ändå har ett tufft hål framför sig, det kommer också snabba på spelet en del. Det har kommit en del synpunkter på teeplaceringarna för hål 4 & 5. Eftersom planen är att vi ska ha en annan bansträckning som förväntas underlätta den krock som ofta blir så avvaktar vi den nya hålnumreringen innan vi utvärderar utfallet.

Hål 10
Populära hål 10 kommer att bli lite svårare är tanken, här ska det kompletteras med ett par bunkrar till på högra sidan och eventuellt kommer vi att utöka vattenhindret något. Vi vill också skala bort knölen mitt på fairway för att skapa ett bättre visuellt intryck av hålet. Det innebär att det kommer vara ett område som blir MUA under en period i början av året för att en ny fairway ska kunna etablera sig. För de flesta bedömer vi att det inte kommer vara i spel då utslaget landar längre ner än det planerade MUA-området.

Hål 13
Hål 13 har visat sig vara ett riktigt tufft hål trots att det är ett relativt kort par 4 hål och inte har några bunkrar runt greenen. Här har vi redan från början planerat att bygga 3 fairway-bunkrar som kommer utmana oss ytterligare vid utslaget från tee. Hålet blir därmed ytterligare utmanande då det idag är ett relativt lätt utslag.

Sundsvalls Golfklubb bild- image 2

Hål 14
Genom åren har vi rensat mellan hålet och vattnet eftersom det växer upp sly med tiden som försämrar närheten till vattnet. Det har nu blivit dags igen eftersom det gått några år sedan sist. Det här kommer göra mycket för upplevelsen av hålet.

Sundsvalls Golfklubb bild- image 3

Längs den högra sidan framme vid greenen så är det planterat nyponbuskar som vi hoppas ska ge en bra inramning till hålet när de blommar. Tanken är också att det ska vara ett område där man inte letar bollar. När nyponbuskarna har tagit över området kommer det kunna förändras till ett rött pliktområde som gör det möjligt att få droppa framme vid greenen i stället för som nu när du behöver spela en ny boll från tee pga out-og-bounds. Om vi redan nu skulle genomföra den förändringen kommer spelet att fördröjas rejält eftersom vi helt naturligt vill leta efter vår boll. De närmaste åren behöver vi skapa förutsättning för nyponbuskarna att etablera sig genom att röja bort annan växtlighet och komplettera med ytterligare planterade buskar.

Hål 17
Som ni vet så ska detta omvandlas till ett par 5 hål och ett nytt greenområde kommer att anläggas framme vid dammen vid Ödlundska. När den nya greenen är klar för spel så blir nästa steg att avveckla nuvarande greenområde.

Vägen till hål 18
Vi har fått en riktigt tuff avslutning på en runda på Sundsvalls Golfklubb, backen upp till tee 18… Eftersom vi får en del synpunkter på den så vill vi vara tydliga med att det redan från början finns en plan med en annan väg som kommer bli snällare för oss alla. Vi avvaktar med att anlägga den för att den ska hamna rätt i förhållande till nya green 17. Fram till dess får vi fortsätta att få bra träning för benen men som sagt det är en tillfällig lösning.

Avslutningsvis…
Som ni ser så finns det en del tankar om den fortsatta utvecklingen av banan och klubben, mer om hur vi tänker i dessa frågor återkommer vi till senare.

Vad vi kan konstatera är att intresset för vår klubb ökat drastiskt och att vi redan nu har många golfare som vill bli medlem hos oss. Vi kommer därmed att fylla på med nya medlemmar när vi ser hur många som väljer att avsluta sitt medlemskap i samband med att fakturan för medlemskapet skickas ut i december. Har du kompisar som planerar att bli medlem hos oss så är en stark rekommendation att redan nu ta kontakt med klubben och skriva upp sig på kölistan. För oss som redan är medlem kommer det vara viktigt att betala fakturan i tid eller att övergå till autogiro för att säkerställa sin plats inför säsongen 2023.

Som ni märker så är det många spännande saker på gång och vi har tack vare att vi startat denna omvandling av klubbens anläggning skapa goda förutsättningar för att ha en god medlemstillströmning över tid, även i de kärva tider som verkar komma.