BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Skiss på målbilden

Skiss på målbilden

Skiss på målbilden

Tillsammans med Sweco och Pierre Fulke Design har projektet tagit fram en plan för hur klubbhusområdet kan se ut när det är klart. Det här är den målbild vi jobbar mot och vissa delar kommer att vara klart till våren medan andra delar kommer ta längre tid. I skissen så ser den skarpsynte att kansliet är borta men det finns det inget beslut till. Vi tror dock att en ”öppnare” entré till klubbhusområdet skulle var välkomnande. Detsamma gäller vagnsbodar och andra förråd. Hur det här kan/ska lösas får vi återkomma till senare.

Vi vill främst visa skissen för att få en förståelse för hur det kommer se ut med range, vägar och övningsgreener till våren. Man skulle kunna säga att det som är till vänster om den befintliga linden är en långsiktig vision/målbild. Vi vill säkerställa att helheten hänger ihop i slutändan och därför har vi även den delen med i skissen.

Vi tycker det här skapar ett trevligt och välkomnande klubbhusområde samtidigt som det behåller den närhet som är unik för Sundsvalls Golfklubb. Dvs att tee 1 & 10, range, kansli och restaurang finns med stor närhet till varandra. Det skapar en härlig känsla och ett aktivt klubbområde som vi ska vara rädda om.

Sundsvalls Golfklubb bild- SWECO Ritning Sundsvalls Golfklubb