BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Sådd av hål 9

Sådd av hål 9

Sådd av hål 9

Först måste jag tyvärr påminna om att det är absolut förbjudet att slå över nätet. Än så länge har inga olyckor skett men vi kan också konstatera att det inte efterlevs. Det är oavsett om det är personal på hålet eller inte förbjudet att slå över nätet. Dels så klart för att inte riskera träffa personal men också för att den yta vi förbereder för det nya hålet är känslig och kommer bli ännu mer känslig under den första perioden efter sådd. Om detta inte sköts kommer vi direkt stänga rangen då vi inte vill riskera att få problem med tillväxten efter sådd. Rangen hålls då helt eller delvis stängd tills dess att området har växt på sig tillräckligt för att tåla att det landar bollar i området.

Idag har vi startat sådd av gräs på hål 9. För att minska risken för missväxt tex genom att gräsfrön blåser bort eller regnar bort vid kraftigare nederbörd så sår vi med sprutsådd. En metod där gräsfrön blandas med en typ av cellulosa som i sin tur binder ihop gräsfröna men också håller fukten för att skapa en bra miljö för gräsfröna att gro på ett bra sätt de första dagarna. När det väl har rotat sig så kommer det bli mindre känsligt men genom den här metoden så hoppas vi klara den första känsliga perioden på bästa sätt.