BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Nyhetsbrev – Dags för start av del 2 av projektet

Nyhetsbrev – Dags för start av del 2 av projektet

Nyhetsbrev – Dags för start av del 2 av projektet

Tiden går fort och vi börjar närma oss start av del 2 i projektet. I kulisserna pågår ett intensivt arbete för att förbereda inför det som ska göras. Det är både ritningar som ska på plats och entreprenörer som ska anlitas. Otroligt många detaljer som det ska beslutas om så att den slutliga utformningen blir så bra och genomtänkt som vi hoppas på.

Som vi sagt tidigare så är den största och viktigaste delen att vända rangen. Det handlar dels om att montera ner den befintliga rangen för att sedan färdigställa nya hål 10. Den stora delen dock är att bygga den nya rangen och därmed också utforma klubbhusområdet med gångvägar, ny studio, utslagsplatser, övningsgreener, planteringar, sittplatser. Förutom det uppenbara så ska dräneringar, eldragningar, vattenledningar, markens lutning och mycket annat också på plats.

I den här delen av arbetet så ska vi även bygga ytterligare tee vid nya hål 10, 13 och 14. Det tee som vi börjat med för hål 17 ska färdigställas. För den som undrar så kommer green 17 och hål 6 enligt planen byggas till våren. Nuvarande hål 7 (blivande hål 6) är fortfarande en öppen fråga hur vi ska hantera, dels utifrån Länsstyrelsens beslut, dels placering av tee och utformning av green. Eftersom vi kan spela banan med nuvarande sträckning för hålet så brådskar vi inte till beslut. Vi kommer också åtgärda dammen vid 3:an där vattnet tyvärr rinner ur som du kanske noterat.

Sammantaget kommer vi därmed till våren ha en ny bansträckning där hål 4, 9, 10, 13 och 14 är helt nya hål. Hål 17 kommer att färdigställas under våren men den nya greenen kommer att tas i spel senare på säsongen. Fram till dess spelas hålet så som par 4 precis som det spelas den här säsongen (hål nr 13). Förutom det kommer vi ha en ny range och en ny utformning av klubbhusområdet. Visst är det en spännande vår och säsongsöppning att se fram mot?!

Arbetet kommer vi starta igång den 4 oktober. Eftersom den nya rangen är placerad rakt över green 18 och fairway på hål 17 så kommer vi därmed spela till hål 16. Vi vet att det är olyckligt men känner att det är viktigt att komma igång med arbetet i tid innan vintern kommer så vi hinner med det som krävs. Vi får alla tillsammans hoppas på en mild vinter med lite snö, det skulle underlätta för oss.

Träden vid hål 17 och 18

Vi har några tankar kring att återanvända de träd som planterades mellan hål 17 och 18 på 50-talet. Vi behöver därför hjälp att hitta någon som kan hjälpa oss att såga dessa till grova plank. Vi har en lösning för det men det innebär att det ska transporteras till annan ort vilket driver onödiga kostnader. Känner du till någon som har en transportabel såg (Logosol eller liknande) eller en ”bondsåg” i närheten av klubben som vi kan använda oss av så tipsa oss gärna så kan vi förhoppningsvis spara en del transportkostnader. Skriv i så fall till [email protected] .

Länsstyrelsen

Så som vi informerat om så har Länsstyrelsen stoppat vårt arbete med en väg mellan verkstaden och övre parkeringen. Enligt vår uppfattning så håller vi oss inom de ramar som är ok från Länsstyrelsen. Vi följer så klart utredningen och återkommer så snart vi vet mer. Det är värt att påpeka att det endast är den delen av projektet som påverkas och vår tillfälliga lösning om utredningen drar ut på tiden är att använda vår vanliga väg. Inte den bästa lösningen tycker vi men så klart ett fullgott alternativ.

Hjälpa till i projektet?

Under hösten så kommer det sannolikt behövs fler händer i arbetet. Det kan dels handla om att torva av gräs så som vi gjorde när vi byggde om green 3 och hämtade gräs från övningsområdet. Det kommer också behövas extra insatser i att dra ris exempelvis runt hål 9 på berget. Om du känner att du vill bidra på något sätt i projektet så prata med Leif, vi är några få som ägnar en hel del tid för att få detta genomfört och extra insatser behövs alltid.