Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Integritetspolicy

Mer information kommer inom kort

Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Sundsvalls Golfbane AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen sundsvallsgk.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sundsvalls Golfbane AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till Sundsvalls Golfbane AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter eller tjänster från Sundsvalls Golfbane AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Sundsvalls Golfbane AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Sundsvalls Golfbane ABkan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Sundsvalls Golfbane AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter eller tjänster till dig.
Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Sundsvalls Golfbane AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär till Sundsvalls Golfbane AB och via e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets produkter eller tjänster.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Sundsvalls Golfbane AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:
• Fullgöra förpliktelser gentemot kund
• Förbättra kundupplevelsen
• Tillhandahålla god service
• Leverans av beställningar
• Marknadsföring
• Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Sundsvalls Golfbane AB produkter och tjänster
• Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
• Administration och förbättring av Sundsvalls Golfbane AB

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Sundsvalls Golfbane ABsparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Sundsvalls Golfbane ABkan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Sundsvalls Golfbane ABrättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Sundsvalls Golfbane AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Sundsvalls Golfbane AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis samarbetspartners och leverantörer.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Sundsvalls Golfbane AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Sundsvalls Golfbane AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Sundsvalls Golfbane AB säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Sundsvalls Golfbane AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Sundsvalls Golfbane AB är skyldiga att följa Sundsvalls Golfbane AB s regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

Sundsvalls Golfbane AB använder sig av så kallade cookies. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på Sundsvalls Golfbane AB för att kunna:
• Se information som besöksstatistik
• Se vilka operativsystem som används
• Se vilka webbläsare som används
• Se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av Sundsvalls Golfbane AB som avsett.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Sundsvalls Golfbane AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.
Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Sundsvalls Golfbane AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Sundsvalls Golfbane AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till [email protected] med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Våra HIO Partners

Sundsvalls Golfklubb bild- Centralen logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Contractor logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Nisses logga
Sundsvalls Golfklubb bild- Wangeskog Alt logotyp RGB Orange 002
Sundsvalls Golfklubb bild- Grasvardsmaskiner
Sundsvalls Golfklubb bild- Byggbitben logga i bild till tackkort