Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Förändringar som påverkar juniorverksamheten

Förändringar som påverkar juniorverksamheten

Förändringar som påverkar juniorverksamheten

Som vi kommunicerat tidigare så förhandlade vi vid årsskiftet fram ett nytt avtal med Daniel ”Durra” Urander som fokuserade helt på juniortränaruppdraget. Två föräldrar (Tomas Emanuelz och Ulrica Pettersson) medverkade i förhandlingarna mellan Durra och styrelsen och vi kunde enas om ett avtal som både parter var nöjda med.

Nu under våren har det blivit tydligt att vi har olika syn på verksamheten så därför har vi tillsammans enats om att avsluta samarbetet. Det är ett gemensam beslut och vi skiljs åt som vänner. Durra är även fortsättningsvis medlem i klubben och kommer att vara här och spela och umgås i sommar.

Vad händer nu?

Det här påverkar vår breddträning på juniorsidan och vi arbetar för fullt för att finna en lösning så att vi kan erbjuda juniorträning under sommaren. Vi kommer lägga stor energi på att engagera våra duktiga tränare så att de kan inspirera på bästa sätt för golfkul, idrottsgrupperna och hobbygolfarna.

Elitjuniorer och Ambitionsgrupperna fortsätter som tidigare med Andreas Martinez som ansvarig tränare. 

Vi vill återigen betona att detta är ett gemensamt beslut och vi skiljs åt som vänner. Nu har vi fullt fokus framåt för oss alla och om ni har konstruktiva idéer och vill bidra till vår klubbs verksamhet är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.