Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Detaljplanering på plats

Detaljplanering på plats

Detaljplanering på plats

Idag har Pierre Fulke och Adam Mednickson från Pierre Fulke Design varit på plats och arbetet har på riktigt startat igång. Idag har vi märkt ut området för det nya hål 9 uppe på berget ovanför klubbhus/parkering. Yttre gränsen för avverkningen av träden har markerats upp som i sin tur kommer bli den framtida spelytan. Utanför uppmärkningen kommer vi glesa ut bland träden så att utsikten över banan och omnejden kommer fram. Här har vi hittat några riktigt fina stora tallar som kommer bli en fin inramning för hålet. Vägen ner från greenen kommer att komma fram ovanför nuvarande tee 1 så den är också planerad. Inom den närmaste veckan räknar vi med att avverkningen kommer igång och då kommer vi verkligen kunna förstå vilket fint hål vi kommer få upp på berget.

Även hål 14 har planeringen börjat. Vi har märkt upp var centrum av greenen är planerad, vilka träd som ska bort och hur grovschaktningen kommer se ut. Det här kommer förmodligen bli ett av våra finaste hål om inte det finaste och nere på greenen kommer du förmodligen uppleva den lugnaste och mest avskilda platsen på banan.