Range med Top Tracer och puttinggreen öppen.
Receptionen öppen 8:30-16 måndag till fredag

Banprojektet våren 2022

Banprojektet våren 2022

Banprojektet våren 2022

Banprojektet våren 2022

Sedan en tid tillbaka så är nu projektet i full gång igen. Det är nu dags att slutföra det arbete som påbörjades under 2021 för att färdigställa banan inför öppning. Fokus under 2021 var att färdigställa greenerna för att de skulle få stå på tillväxt och vara gröna och fina när det nu är dags för öppning.

Det vi gör nu rör främst klubbhusområdet men även en hel del händer ute på banan.

Hål 4 (tidigare 5b)

Det här hålet var klart i sin helhet redan 2021 och har stått på tillväxt för att vara redo för vårt spel. Hålet finns på samma plats som det som tidigare kallats 5b men är ett helt nytt hål och inget från det tidigare finns kvar. Här slutför vi byggnationen genom att fixa till finish och fylla bunkrarna med ny sand.

Hål 9 (nytt hål uppe på berget ovan klubbhuset)

Även här är allt klart för spel förutom lite småfix och påfyllnad av sand i bunkrarna. Runt hålet finns en hel del ris som behöver tas om hand för att ge oss en fin totalupplevelse men själva hålet är klart för spel. Här finns nu en ny väg ner till klubbhusområdet via tee 1.

Hål 10 (nytt hål som är placerad på vår tidigare range)

Våra nya tees uppe vid klubbhusområdet ska byggas. För att vi snabbare ska komma i spel så kommer vi rulla ut gräs på tee i stället för att så gräset. Det behövs ändå någon vecka för gräset för att det ska gro innan det kan användas som vanligt men en betydligt kortare uppstart än om vi sår gräset. I starten av säsongen så kan det krävas att vi spelar på provisoriska tee men det är under en kortare period (några veckor) i början av säsongen. Samtliga tees som byggs nu under våren hanteras på samma sätt. På högra sidan ner mot greenen kommer ytterligare bunkrar att tillföras som inte kunde byggas ifjol eftersom rangens nät var i vägen.

Hål 13 (tidigare hål 10 med start vid Ödlundska)

Nya tees ska byggas och senare kommer även 3 bunkrar att anläggas mitt på fairway för att göra hålet mer utmanande.

Hål 14 (vårt nya signaturhål ute på udden mot Ljungan)

Här bygger vi nya främre tee medan bakre tee blev klara under 2021 eftersom det bygget inte störde spelet nämnvärt. De 5 bunkrarna runt greenen har fått ny bunkersand och är redo för spel.

Sundsvalls Golfklubb bild- B913022D 5B98 4261 9057 44FD454E2E2D
Främre tee på l 14 anläggs. Gamla green 10 är nu historia…

Hål 17 (tidigare hål 13 vid tallen)

Här kommer vi bygga en ny green borta vid dammen senare i sommar som kommer öppna som ett par 5 hål när greenen är klar för spel. Vi har valt att prioritera det som är viktigast för att kunna göra klart klubbhusområdet och de hål där vi behöver prioritera tex tee-byggen för att störa spelet så lite som möjligt. Ny tee är redan klart så här blir det en stor och härlig (och jämn) tee redan från början. Med andra ord så spelas detta som par 4 på samma sätt som i slutet av säsongen 2021.

När vi öppnar banan så kommer vi även spela med ny spelordning på lite olika ställen på banan men det är sådant som ni kommer upptäcka på plats när det är dags för din premiär.

Klubbhusområdet

Här händer det stora saker. För dig som inte besökt klubben sedan vi stängde i höstas så är det mycket som förändrats. Taket över gamla rangen är nerplockat, stora delar av nätet kring rangen är borta, träden mellan gamla 17/18 är borta, taket mellan kansli och klubbhus är borta. Just nu jobbar vi främst med att färdigställa rangen eftersom vi i dagarna får leverans av mattorna som ska läggas på den nya rangen. Här bygger vi med målbilden att göra vårt klubbhusområde än mer levande. Vi vill ta tillvara upplevelsen av att mycket är tätt samlat och att det är liv och rörelse hela tiden men med goda flöden och gott om plats att slå sig ner eller parkera sin golfvagn. Vi kommer med den nya slingan på banan återkomma till klubbhusområdet efter 9 hål vilket kommer vara ett lyft för både golfspelare och restaurangen där vi kommer kunna leverera en betydligt trevligare upplevelse. För en bättre upplevelse så byggs ett rejält trädäck utanför restaurangen.

Som ni vet så har vi även fått bidrag från Allmänna Arvsfonden för att handikappanpassa klubbhuset. Här har vi genomfört en rejäl renovering av omklädningsrum för att båda skapa en fräschare miljö och ett mer tillgängligt klubbhus.

Samtidigt som vi slutför en hel del saker på banan så arbetar vi hårt med att göra klar banan på vanligt sätt som varje vår. Belastningen på vår banpersonal är därmed hög men vi gör allt vi kan för att kunna öppna så snart som möjligt. Som ni sett har vi tyvärr haft en besvärlig vår där det främst har varit lite för att kallt för att växtligheten tagit fart på det sätt som man kan önska. Tack vare att vi väljer att täcka greenerna med dukar under vintern så har de även i år klarat sig bra. Vi kan se att våra nybyggda greener är redo för spel betydligt tidigare än de greener vi har med gammal konstruktion. Just nu är det en kombination av att vi behöver mer värme för att få en bättre tillväxt generellt på banan och att hinna med allt kring själv ombyggnationen innan vi kan trycka på knappen för att öppna banan.

Nu när vi går in i slutskedet av denna del av banprojektet så hoppas vi kunna återkomma med en tätare rapportering här på hemsidan så håll utkik.