BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Äntligen sätter vi igång

Äntligen sätter vi igång

Äntligen sätter vi igång

Så var dagen kommen när 3 års planeringsarbete sätter igång och blir verklighet. Under helgen har vi besök av skördaren som kommer avverka själva spelytan där tee, fairway och greenområde senare kommer att byggas. Några extra fina träd sparas och så avgör vi senare om de passar in i hålets utformning eller också ska sågas ner. Utanför det som nu är avverkat så kommer vi gallra bland träden för att ta fram utsikten och släppa in ljuset men det kommer göras för hand senare. Nästa steg är nu att all markvegetation och alla stubbar ska avtäckas från ytan vilket kommer ske under nästa vecka.

Sundsvalls Golfklubb bild- Sundsvalls Golfklubb start projekt bild1
Skördaren på plats och avverkar